• Missie, visie en strategie

aq_block_3

Missie

Wij beschouwen het als onze missie om het midden en klein bedrijf te helpen op het gebied van certificering, Arbowet- en regelgeving. Wij voelen ons hiertoe geroepen vanwege een alsmaar toenemende claimcultuur en toename van eisen die worden gesteld aan het bedrijfsleven.

Visie

Het is onze visie om bedrijven pragmatisch te helpen bij beleidsvorming. Onze identiteit is sociaal met gevoel voor empathie, maar met de focus op feiten en inhoud. Vanuit die optiek adviseren wij in de geest en niet naar de letter van de norm, Arbowet- en regelgeving. Als certificatiebureau bieden wij ruimte voor norminterpretatie en willen graag een bijdrage leveren aan de kwaliteit en/of veiligheid van uw bedrijf.  

Strategie

Wij willen met onze opdrachtgevers samenwerken in de ware zin van het woord. Daar waar wij deskundig zijn op het gebied van certificering, Arbowet- en regelgeving zijn onze opdrachtgevers vakspecialisten. Door met elkaar kennis te delen en samen invulling te geven aan de norm, Arbowet- en regelgeving zal zowel doeltreffend als passend beleid ontstaan, los van de keus of beleid moet zijn gecertificeerd. Hierbij ligt voor ons de focus op balans tussen theorie en praktijk.

Bureau IN FOCUS treedt naast adviesbureau ook op als certificatiebureau. Wij staan niet onder toezicht van rijksoverheid (Raad voor Accreditatie) en derhalve zijn onze normen noch certificaten niet geaccrediteerd. Hierdoor zijn wij als normhouder en certificaatverstrekker onafhankelijk en als enige betrokken bij conformiteitsbeoordelingen waardoor het certificatieproces relatief eenvoudig is en financieel aantrekkelijk bovendien.