• Missie, visie en strategie

Missie

Wij beschouwen het als onze missie om het midden en klein bedrijf te helpen op het gebied van certificering, Arbowet- en regelgeving. Wij voelen ons hiertoe geroepen vanwege een alsmaar toenemende claimcultuur en toename van eisen die worden gesteld aan het bedrijfsleven.

Visie

Het is onze visie om bedrijven pragmatisch te helpen bij beleidsvorming. Onze identiteit is sociaal met gevoel voor empathie, maar met de focus op feiten en inhoud. Vanuit die optiek adviseren wij in de geest en niet naar de letter van de norm, Arbowet- en regelgeving. Als normhouder en certificaatverstrekker zijn wij zowel onafhankelijk als oordeelkundig.

Strategie

Naargelang de capaciteit van opdrachtgevers worden onze diensten verleent op drie niveaus. Te kiezen valt uit advies, hulp of ontzorging. Los van de keuze willen wij met onze opdrachtgevers kennis delen en samen streven naar een praktische invulling van beleidsvoering. Hierbij ligt voor ons de focus op balans tussen theorie en praktijk.