Artikel 8 van de Arbowet bestaat uit algemene bepalingen en richtlijnen waaraan voorlichting en onderricht moet voldoen op het moment dat over arbeidskrachten gezag wordt gevoerd. Hiervoor beschikt Bureau IN FOCUS zowel over handzame beleidsinstructies als over doeltreffende voorlichting. Daarnaast biedt Bureau IN FOCUS de mogelijkheid om voorlichting en onderricht te laten verzorgen door een ter zake kundig adviseur.

Bel ons voor nader advies, condities en de voorwaarden. 085 1304 225