VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar is niet alleen bedoeld voor aannemers. VCA is bedoeld voor bedrijven die risicovolle activiteiten uitvoeren. In de meeste gevallen wordt om deze norm gevraagd in de bouwnijverheid, landschapsbeheer en (petro)chemische industrie. Met ruim 15.000 gecertificeerde bedrijven is VCA de grootste norm op het gebied van veiligheid in Nederland. Met een VCA certificaat toont een bedrijf aan een veilig partner te willen zijn. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt uit drie verschillende certificatieniveaus en moet bedrijfscertificering niet worden verward met persoonsdiploma’s.

Bel ons vrijblijvend voor advies. 085 1304 225