VCA staat voor VGM Checklist Aannemers, waarbij de letters “VGM” een afkorting zijn van Veiligheid, Gezondheid en Milieu. De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als systematiek waarmee arbeidsomstandigheden kunnen worden beheerst. VCA onderscheid zich in drie certificatieniveaus. Afhankelijk van de arbeidsomgeving en/of hiërarchische verhouding zijn de navolgende niveaus beschikbaar:

VCA*

VCA* is gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Dit certificatieniveau is feitelijk bedoeld voor opdrachtnemers die in eigen beheer werk aannemen en als zodanig uitvoeren. VCA* telt vijfentwintig (25) must vragen die positief moeten worden beantwoord. Veelal zullen vragen moeten worden beantwoord op grond van procedurele onderbouwing. Een vraag wordt enkel positief beoordeeld indien aan alle minimumeisen en de doelstelling, behorende bij die vraag, is voldaan. U heeft voor dit certificatieniveau een systeem nodig op grond van het normschema,  neem hiervoor contact op met Bureau IN FOCUS.

Of bel ons: 085 1304 225

VCA**

VCA** is gericht op de directe beheersing van VGM alsmede op het toezicht van onderaannemers. Dit certificatieniveau is feitelijk bedoeld voor opdrachtgevers die vanuit een hiërarchische positie werk uitbesteden en als zodanig toezicht houden op eigen werknemers, inleen- en/of uitzendkrachten. VCA** telt drieëndertig (33) must vragen en veertien (14) aanvullende vragen waarvan er minimaal zes (6) positief moeten worden beantwoord. Veelal zullen vragen moeten worden beantwoord op grond van procedurele onderbouwing. Een vraag wordt enkel positief beoordeeld indien aan alle minimumeisen en de doelstelling, behorende bij die vraag, is voldaan. U heeft voor dit certificatieniveau een systeem nodig op grond van het normschema, neem hiervoor contact op met Bureau IN FOCUS.

Of bel ons: 085 1304 225

VCA Petrochemie

VCA Petrochemie is gericht op de directe beheersing van VGM en specifieke aanvullende eisen in de petrochemie. Dit certificatieniveau is feitelijk bedoeld voor opdrachtnemers en/of opdrachtgevers die vanuit de petrochemische industrie specifieke aanvullende eisen krijgen opgelegd. VCA Petrochemie telt drieënveertig (43) must vragen en vier (4) aanvullende vragen waarvan er minimaal twee (2) positief moeten worden beantwoord. Veelal zullen vragen moeten worden beantwoord op grond van procedurele onderbouwing. Een vraag wordt enkel positief beoordeeld indien aan alle minimumeisen en de doelstelling, behorende bij die vraag, is voldaan. U heeft voor dit certificatieniveau een systeem nodig op grond van het normschema, neem hiervoor contact op met Bureau IN FOCUS.

Of bel ons: 085 1304 225