VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar is niet uitsluitend bedoeld voor aannemers. VCA is een geaccrediteerde norm bedoeld voor bedrijven die risicovolle activiteiten uitvoeren in doorgaans risicovolle omgevingen. In de praktijk wordt het bedrijfscertificaat nogal eens verward met een persoonsdiploma. Daar waar een bedrijfscertificaat drie jaar geldig is, is een persoonsdiploma tien jaar geldig. Zowel het certificaat als diploma wordt veelal vereist in o.a. bouwnijverheid, civiele techniek, groenvoorziening, industriële reiniging, (petro)chemie en de procesindustrie. Met een VCA certificaat toont uw onderneming een veilig partner te zijn die zich inspant om incidenten en ongevallen te voorkomen. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt uit drie verschillende certificatieniveaus. Het certificaat mag uitsluitend worden verstrekt door geaccrediteerde certificerende instellingen. Los van het certificatieniveau staan wij u terzijde in het beheersen van de norm alsmede het wettelijk kader en zien toe dat uw certificatieonderzoeken worden uitgevoerd overeenkomstig de geldende norm voor systeemcertificering.   

Bel ons voor nader advies, condities en de voorwaarden. 085 1304 225