De Arbeidsomstandighedenwet, of kortweg Arbowet, is een Nederlandse Wet die regels bevat voor ondernemers en arbeidskrachten op het gebied van arbeid. Arbowet- en regelgeving heeft tot doel de veiligheid van mensen te bevorderen. Primair doel is om ongevallen en ziekten, welke in relatie staan tot de arbeid, te beheersen aan de hand van een doeltreffende beleidsvoering, oftewel een Arbobeleid. Bureau IN FOCUS levert advies, ondersteuning en interim management op het gebied van Arbobeleid.