De Arbeidsomstandighedenwet, of kortweg Arbowet, is een Nederlandse wet die richtlijnen bevat voor zowel ondernemers als arbeidskrachten. Arbowet- en regelgeving heeft tot doel de veiligheid van mensen te bevorderen. Primair doel is om ongevallen en beroepsziekten te voorkomen door op doeltreffende wijze beleid te voeren.

Hoe Arbobeleid in de praktijk eruit moet zien wordt in Arbowet- en regelgeving niet voorgeschreven. In principe is de Arbowet een kaderwet wat betekent dat hierin geen concrete regels staan vermeld, maar algemene bepalingen en richtlijnen waarmee in het Arbobeleid rekening dient te worden gehouden. De wetgever stelt dat een Arbobeleid niet doeltreffend kan zijn mits risico’s verbonden aan de arbeid zijn geïnventariseerd en geëvalueerd. Op het gebied van Arbowet- en regelgeving bied Bureau IN FOCUS advies, hulp of interim management met betrekking tot onderstaande wetsartikelen:

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 14a

Artikel 15

Artikel 15a

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20