aq_block_3

De Arbeidsomstandighedenwet, of kortweg Arbowet, is een Nederlandse wet die richtlijnen bevat voor zowel werkgevers als werknemers. Arbowet- en regelgeving heeft tot doel de veiligheid van mensen te bevorderen. Primair doel is om arbeidsongevallen, beroepsziekten en grensoverschrijdend gedrag (PSA) te voorkomen door op doeltreffende wijze beleid te voeren. Dit is een impliciet omschreven plicht die staat vermeld in artikel 3.

Hoe Arbobeleid in de praktijk eruit moet zien wordt in Arbowet- en regelgeving niet voorgeschreven. In principe is de Arbowet een kaderwet wat betekent dat hierin geen concrete regels staan vermeld, maar algemene richtlijnen waarmee rekening dient te worden gehouden.

De adviseurs van Adviesbureau IN FOCUS zijn van beroep veiligheidskundigen en onderlegd op het gebied van Arbowet- en regelgeving. Wij zijn beleidsmakers en willen met onze opdrachtgevers samenwerken in de ware zin van het woord. Daar waar wij deskundig zijn op het gebied van Arbowet- en regelgeving zijn onze opdrachtgevers vakspecialisten. Door met elkaar kennis te delen en samen invulling te geven aan wetsartikelen zal zowel doeltreffend als passend beleid ontstaan.

Artikel 3 Arbobeleid

Artikel 4 Aangepast werk

Artikel 5 RI&E

Artikel 6 Gevaarlijke stoffen

Artikel 7 Informatie aan publiek

Artikel 8 Voorlichting en onderricht

Artikel 9 Arbeidsongevallen en beroepsziekten

Artikel 10 Voorkomen van gevaar voor derden

Artikel 11 Verplichtingen van werknemers

Artikel 12 OR en samenwerken

Artikel 13 Preventiemedewerker

Artikel 14 Maatwerkregeling

Artikel 14a Vangnetregeling

Artikel 15 BHV

Artikel 15a Informatierecht

Artikel 16 Bijzondere verplichtingen

Artikel 17 Arbeidstijdenwet

Artikel 18 Medisch onderzoek

Artikel 19 Verschillende werkgevers

Artikel 20 Certificatieplicht