Artikel 17 van de Arbowet bestaat uit algemene bepalingen en richtlijnen op het gebied van de arbeidstijdenwet en bijzondere groepen arbeidskrachten. Onder bijzonder arbeidskrachten worden gerekend anderstaligen, statushouders, jeugdigen, minder validen, ouderen, stagiaires, inleenkrachten en/of uitzendkrachten en zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.

Bel ons voor nader advies, condities en de voorwaarden. 085 1304 225