Artikel 14 van de Arbowet schrijft voor onder welke condities en voorwaarden een maatwerkregeling getroffen mag worden met een bedrijfsarts. De veiligheidskundigen van Bureau IN FOCUS kunnen als geen ander de doeltreffendheid van een maatwerkregeling duiden ten opzichte van uw activiteiten, bedrijfsindeling en het juridisch kader van waaruit u onderneemt. Wij wijzen u middels onderstaande animatie alvast op de verschillen tussen een maatwerkregeling en een vangnetregeling.

Bel ons voor nader advies, condities en de voorwaarden. 085 1304 225