Focus op Veiligheid is een norm ontwikkeld door Bureau IN FOCUS. De norm is bedoeld voor het midden en klein bedrijf die niet hoeven te voldoen aan geaccrediteerde eisen, maar wegens gezag wel gehouden zijn tot naleving van Arbowet- en regelgeving. Omdat accreditatie ontbreekt is de normhouder als enige betrokken bij conformiteitsbeoordelingen en is derhalve het certificatieproces relatief eenvoudig en financieel aantrekkelijk bovendien. De norm Focus op Veiligheid, versie 2020/1.0 bevat vier eisen. Het bijbehorend certificaat is geldig voor de duur van één jaar. Beoordeling van conformering aan de norm vind jaarlijks plaats aan de hand van een audit.

Bel ons voor nader advies, condities en de voorwaarden. 085 1304 225