ISO 45001 is een norm uit de reeks van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. De 45001 versie bevat eisen waarmee een internationale standaard is vastgelegd voor gezond en veilig werken. Primair doel van deze norm is het voorkomen van beroepsziekten en arbeidsongevallen. Met een ISO 45001 certificaat toont uw onderneming een inspanning waaruit blijkt dat u staat voor veiligheid. Om dit certificaat wordt veelal gevraagd als uw onderneming actief is in het buitenland. Zulks afhankelijk van markteisen verleent Bureau IN FOCUS diensten als adviesbureau en certificaatverstrekker. Certificaten van Bureau IN FOCUS zijn niet geaccrediteerd. Indien dit wel wordt vereistĀ  staan wij u terzijde in het beheersen van de norm alsmede het wettelijk kader en zien toe dat uw certificatieonderzoeken worden uitgevoerd overeenkomstig de geldende norm voor systeemcertificering.

Bel ons voor nader advies, condities en de voorwaarden. 085 1304 225