ISO 45001 is een managementsysteem gericht op veilige arbeidsomstandigheden. De Nederlandse arbeidsomstandighedenwet kent geen verplichting tot het hebben van een managementsysteem, maar vereist daarentegen wel aantoonbare beleidsvoering. Met een managementsysteem zoals ISO 45001 wordt aantoonbaar beleid gevoerd met betrekking tot veilige arbeidsomstandigheden. Hiervoor dient een organisatie een systeem te overleggen waarmee informatiestromen worden gedocumenteerd, neem hiervoor contact op met Bureau IN FOCUS.

Of bel ons: 085 1304 225