ISO 45001 is een norm uit de reeks van de internationale organisatie voor standaardisatie. De 45001 versie bevat eisen waarmee een internationale standaard is vastgelegd voor gezond en veilig werken. Primair doel van deze geaccrediteerde norm is dat arbeid gerelateerd letsel en gezondheidsproblemen worden voorkomen. Om dit certificaat wordt veelal gevraagd op internationaal niveau. Bureau IN FOCUS heeft ervaring met zowel ISO 45001 normbeheer als het verkrijgen van het bijbehorend certificaat. Met een ISO 45001 certificaat wordt een inspanning aangetoond waaruit blijkt dat uw onderneming staat voor veiligheid. In dit proces staan wij u terzijde in het beheersen van de norm alsmede het wettelijk kader en zien toe dat uw certificatieonderzoeken worden uitgevoerd overeenkomstig de geldende norm voor systeemcertificering.   

Bel ons voor nader advies, condities en de voorwaarden. 085 1304 225