ISO 9001 is een norm uit de reeks van de internationale organisatie voor standaardisatie. De 9001 versie bevat eisen waarmee een internationale standaard is vastgelegd voor kwaliteit. Primair doel van deze geaccrediteerde norm is het systematisch sturen op klanttevredenheid. Of het nu gaat om diensten of producten, aan kwaliteit mag niet getornd worden. Bureau IN FOCUS heeft ervaring met zowel ISO 9001 normbeheer als het verkrijgen van het bijbehorend certificaat. Met een ISO 9001 certificaat wordt een inspanning aangetoond waaruit blijkt dat uw onderneming staat voor kwaliteit. In dit proces staan wij u terzijde in het beheersen van de norm alsmede het wettelijk kader en zien toe dat uw certificatieonderzoeken worden uitgevoerd overeenkomstig de geldende norm voor systeemcertificering.   

Bel ons voor nader advies, condities en de voorwaarden. 085 1304 225