ISO 9001 is een norm uit de reeks van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. De 9001 versie bevat eisen waarmee een internationale standaard is vastgelegd voor kwaliteit. Primair doel van deze norm is het systematisch sturen op klanttevredenheid. Met een ISO 9001 certificaat toont uw onderneming een inspanning waaruit blijkt dat u staat voor kwaliteit. Zulks afhankelijk van markteisen verleent Bureau IN FOCUS diensten als adviesbureau en certificaatverstrekker. Certificaten van Bureau IN FOCUS zijn niet geaccrediteerd. Indien dit wel wordt vereist  staan wij u terzijde in het beheersen van de norm alsmede het wettelijk kader en zien toe dat uw certificatieonderzoeken worden uitgevoerd overeenkomstig de geldende norm voor systeemcertificering.

Bel ons voor nader advies, condities en de voorwaarden. 085 1304 225