ISO staat voor Internationale Organisatie voor Standaardisatie. De organisatie ISO richt zich vanuit Genève op het beheren en opschrift stellen van verschillenden normen. De meeste normen zijn productgericht, maar enkele normen slaan op generieke managementsystemen. Verreweg het bekendste normschema is ISO 9001, waarmee op managementniveau systematisch kan worden gestuurd op kwaliteit. Dit normschema biedt organisaties de mogelijkheid om de context te borgen in verhouding tot kwaliteit en risico’s. Hiervoor dient een organisatie een systeem te overleggen waarmee informatiestromen worden gedocumenteerd, neem hiervoor contact op met Bureau IN FOCUS.

Of bel ons: 085 1304 225