Artikel 4 van de Arbowet handelt over aangepast werk. In dit wetsartikel wordt voorgeschreven waaraan u moet voldoen op het moment dat arbeidskrachten in loondienst voor langere tijd zijn beperkt in het functioneren als gevolg van ziekte. Voor naleving van dit wetsartikel staan wij u terzijde op het gebied van beleidsvoering ten opzichte van de condities gesteld in uw verzuimverzekering.

Bel ons voor nader advies, condities en de voorwaarden. 085 1304 225