Artikel 10 van de Arbowet is gericht op het voorkomen van gevaar voor derden. Voor naleving van dit wetsartikel staan wij u terzijde op het gebied van maatregelen om gevaar voor derden te voorkomen die zijn verbonden aan de activiteiten van uw inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.    

Bel ons voor nader advies, condities en de voorwaarden. 085 1304 225