Artikel 20 van de Arbowet handelt over certificatie. Op sommige activiteiten en disciplines rust een certificatieplicht. Bureau IN FOCUS adviseert en begeleid met een landelijke dekking in uiteenlopende sectoren op het gebied van praktisch normbeheer met tot doel te voldoen aan certificatie eisen.

Bel ons voor nader advies, condities en de voorwaarden. 085 1304 225