Artikel 5 van de Arbowet handelt over Risico Inventarisatie & Evaluatie, of kortweg RI&E.

Dit wetsartikel verplicht werkgevers om mensen te beschermen tegen risico’s verbonden aan activiteiten van de onderneming. Hierbij stelt de wetgever zich op het standpunt dat een Arbobeleid niet doeltreffend kan zijn als risico’s niet eerst zijn geïnventariseerd en geëvalueerd. Derhalve zijn ondernemers die gezag voeren verplicht tot de uitvoering van een RI&E.

Onze RI&E is gebaseerd op de Algemene Bedrijfsverkenning (AB) ontwikkeld door stichting kwaliteitsbevordering bedrijfsgezondheidszorg. RI&E bestaat uit twee methoden; met één methode wordt de mate van beleidsvoering beoordeeld, met een tweede methode worden risico’s verbonden aan de activiteiten van inschrijving KvK geclassificeerd en geprioriteerd. 

Wij leveren op het gebied van RI&E twee opties:

  1. RI&E bestand AB excl. dienstverlening
  2. Standaard RI&E AB incl. dienstverlening

Bureau IN FOCUS toetst geen RI&E beschikt noch over kerndeskundigen.

Bel ons voor nader advies, condities en de voorwaarden. 085 1304 225