Artikel 5 van de Arbowet handelt over Risico Inventarisatie & Evaluatie, of kortweg RI&E.

In dit wetsartikel is bepaald dat iedere ondernemer die gezag voert verplicht is om arbeidskrachten te beschermen tegen de risico’s die zijn verbonden aan activiteiten van de onderneming. Onder arbeidskrachten wordt naast mensen in loondienst ook verstaan inhuurkrachten, stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers en Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP). Voor naleving van dit wetsartikel dragen onze veiligheidskundigen samen met uw preventiemedewerker zorg voor een wettelijk goedgekeurde RI&E.

Hiervoor beschikt Bureau IN FOCUS over een instrument gebaseerd op de algemene bedrijfsverkenning, ontwikkeld door de stichting kwaliteitsbevordering bedrijfsgezondheidszorg. Dit instrument bestaat uit twee methoden; met één methode wordt de mate van beleidsvoering beoordeeld, met een tweede methode worden risico’s verbonden aan de activiteiten van inschrijving KvK geclassificeerd en geprioriteerd. 

Bel ons voor nader advies, condities en de voorwaarden. 085 1304 225