Artikel 15a van de Arbowet handelt over informatierechten van deskundige werknemers en personen, bedrijfshulpverleners en Arbodiensten. In navolging van dit wetsartikel komt het erop neer dat u gehouden bent tot kennisoverdracht in het geval van incidenten en ongevallen, disciplinaire maatregelen, ontheffingen en vergunningen, claims, non-conformiteiten en sancties.

Bel ons voor nader advies, condities en de voorwaarden. 085 1304 225