Artikel 13 van de Arbowet schrijft voor dat in geval van gezag een preventiemedewerker moet worden aangesteld. Een ondernemer met minder dan < 25 arbeidskrachten waarover gezag wordt gevoerd, mag zelf de functie bekleden van preventiemedewerker. Een ondernemer met meer dan > 25 arbeidskrachten waarover gezag wordt gevoerd, moet één of meerdere preventiemedewerkers aanstellen. Bureau IN FOCUS adviseert u over de verplicht gestelde beleidszaken waarbij een preventiemedewerker betrokken moet zijn.

Bel ons voor nader advies, condities en de voorwaarden. 085 1304 225