Artikel 11 van de Arbowet handelt over algemene verplichtingen van arbeidskrachten waarover gezag wordt gevoerd. De adviseurs van Bureau IN FOCUS informeren u over zowel rechten als plichten die gelden in het geval van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Bel ons voor nader advies, condities en de voorwaarden. 085 1304 225