Artikel 9 van de Arbowet handelt over melding en registratie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Om dit wetsartikel te kunnen naleven dient uw onderneming te beschikken over zowel meldingsbeleid als een registratieformulier waaraan wettelijke criteria is verbonden. In navolging van artikel 9 staan wij u terzijde op het gebied van beleidsvorming wat verband houdt met artikel 3, 4, 8, 11, 12, 14 en 14a.

Bel ons voor nader advies, condities en de voorwaarden. 085 1304 225