Pieter Hendrik Koster

Patryck

☆ 12 oktober 1978     † 03 augustus 2021

 

Als er zoiets bestaat als een natuurlijke klik, dan was hiervan sprake tussen Johan Kleine en Patryck Koster.

Johan en Patryck leerden elkaar kennen in 2004 en waren direct gezworen kameraden. Indertijd was Johan in loondienst van Alescon Werk/Leerbedrijven als medewerker recreatie waar Patryck net was begonnen in de functie van uitvoerder. Beiden waren ambitieus en hebben elkaar in die zin zowel geïnspireerd als gestimuleerd.

Samen werd veiligheidskunde gestudeerd en promotie gemaakt. Gaandeweg ontstond een missie, visie en strategie die tot op de dag van vandaag nog steeds de basis is van ons bestaan. In een alsmaar toenemende claimcultuur waarin van het bedrijfsleven steeds meer wordt geëist besloten Johan en Patryck om samen een adviesbureau te starten.

Bureau IN FOCUS ging statutair van start op 06 maart 2009. De bedrijfsnaam is door Patryck bedacht.

Veranderingen in het sociaal domein deden Johan en Patryck besluiten om in 2011 Alescon te verlaten. De compagnons traden parttime in dienst van C+ certificering en wederom werd samen Lead Assessor Course gevolgd. Mettertijd werd duidelijk dat Johan zich wilde richten op Bureau IN FOCUS terwijl Patryck zijn passie ontdekte voor certificeren. Met ingang van 2012 ging ieder zijns weegs.

Patryck ontwikkelde zich binnen C+ certificering als auditor, inhoudsdeskundige en technisch manager terwijl Johan Bureau IN FOCUS heeft uitgebouwd tot wat het heden ten dage is. Wat overbleef was een onvoorwaardelijke vriendschap.

Na acht jaar keerde Patryck terug naar Bureau IN FOCUS om als inhoudsdeskundige te werken aan een eigen norm voor kwaliteit en veiligheid. Daarnaast was Patryck bezig met de vormgeving van een certificatiebureau. Juist in de bloei van zijn leven is geheel onverwachts Patryck in zijn slaap overleden, slechts 42 jaar oud. Wij zullen zijn expertise, humor en empathisch vermogen node missen.

Ter nagedachtenis aan Patryck gaat certificatiebureau IN FOCUS verder met certificeren van kwaliteit- en veiligheidsmanagementsystemen.