Artikel 7 van de Arbowet schrijft voor in welke gevallen sprake is van een publiekelijke informatieplicht afhankelijk van uw activiteitenbesluit. Voor naleving van dit wetsartikel staan wij u terzijde op het gebied van beleidsvoering gericht op milieuwet- en regelgeving.

Activiteitenbesluit ten opzichte van milieubeheer geld voor ondernemingen aan wiens activiteiten milieubelastende risico’s zijn verbonden. De mate waarop milieubeleid aantoonbaar moet worden gevoerd is voor ondernemers verifieerbaar via www.infomil.nl wat checkt welke besluiten genomen moeten worden teneinde milieurisico’s te voorkomen.

Bel ons voor nader advies, condities en de voorwaarden. 085 1304 225