Artikel 15 van de Arbowet handelt over deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening. Bureau IN FOCUS is op dit gebied uw deskundig partner. Eén van onze veiligheidskundigen is vakbekwaam adviseur in brandveiligheid en bovendien ter zake kundig op het gebied van bouwbesluit, inrichting van vluchtwegen en nooduitgangen, noodverlichting, opleiding en training en vergunningen.

Bel ons voor nader advies, condities en de voorwaarden. 085 1304 225