Artikel 18 van de Arbowet handelt over arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Naleving van dit wetsartikel is voor ondernemers verplicht zodra er sprake mocht zijn van gezag over arbeidskrachten in loondienst. Voor naleving van dit wetsartikel staan wij u terzijde op het gebied van beleidsvoering ten opzichte van de condities gesteld in uw verzuimverzekering.

Bel ons voor nader advies, condities en de voorwaarden. 085 1304 225