Artikel 3 van de Arbowet handelt over Arbobeleid. In dit wetsartikel worden een reeks aandachtsgebieden voorgeschreven waarmee rekening dient te worden gehouden zodra sprake mocht zijn van een gezagsverhouding. Hierbij leggen wij de focus op het juridisch kader van waaruit u onderneemt. Wij maken u kansen en risico’s inzichtelijk in verhouding tot de activiteiten en bedrijfsindeling (SBI code) waarvoor uw onderneming staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Aan de hand van een contractwijzer maken wij duidelijk of er sprake is van gezag op basis van inleen of uitbesteding. Voor naleving van dit wetsartikel staan wij u terzijde op het gebied van beleidsvorming en uitvoering.

Bel ons voor nader advies, condities en de voorwaarden. 085 1304 225