Artikel 16 van de Arbowet bevat nadere regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden alsmede uitzonderingen op en uitbreiding van toepassingsgebieden. Om Arbowet- en regelgeving eenvoudig te kunnen naleven verdient het aanbeveling om uw onderneming te laten adviseren door kerndeskundigen. Dit zijn de arbeidshygiënist, arbeids- en organisatiedeskundige, bedrijfsarts en de veiligheidskundige. In specifieke gevallen is het bij wet verplicht om kerndeskundigen te betrekken bij uw Arbobeleid. Aan de hand van onderstaande animatie krijgt u uitleg over de verschillende disciplines van kerndeskundigen. De adviseurs van Bureau IN FOCUS zijn veiligheidskundigen, zowel op het niveau van MVK als HVK. 

Bel ons voor nader advies, condities en de voorwaarden. 085 1304 225