VCU staat voor Veiligheid en gezondheid Checklist Uitzendorganisaties. Deze geaccrediteerde norm beoogd dat uitzendkrachten op een gestructureerde en veilige manier tewerkgesteld worden bij inlenende partijen. Een uitzendbureau is als formele werkgever gehouden tot naleving van zowel de belastingwet als Arbowet- en regelgeving. Derhalve richt deze norm zich enerzijds op eisen aangaande afdrachten van belastingen en sociale premies (NEN 4400) en anderzijds op artikel 19 van de Arbowet wat stelt dat verschillende werkgevers onderling moeten samenwerken teneinde risico’s te beheersen. In het geval van VCU is veelal sprake van synergie tussen VCA gecertificeerde materiële werkgevers (inlenende partijen) en VCU gecertificeerde formele werkgevers (uitlenende partijen). Het certificaat mag uitsluitend worden verstrekt door geaccrediteerde certificerende instellingen. In dit proces staan wij u terzijde in het beheersen van de norm alsmede het wettelijk kader en zien toe dat uw certificatieonderzoeken worden uitgevoerd overeenkomstig de geldende norm voor systeemcertificering.     

Bel ons voor nader advies, condities en de voorwaarden. 085 1304 225