VCU staat voor VG Checklist Uitzendorganisaties, waarbij de letters “VG” een afkorting zijn van Veiligheid en Gezondheid. De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt door uitzendorganisaties die werknemers uitzenden, beschikbaar stellen of detacheren. Dit normschema is bedoeld voor organisaties die werknemers uitzenden en waarbij sprake is van overdracht van hiërarchisch gezag en toezicht aan inlenende partijen. Voor organisaties die werknemers uitzenden, maar zelf hiërarchisch gezag en toezicht blijven handhaven is het normschema VCU niet bedoeld. Het normschema VCU bevat één certificatieniveau en telt negentien (19) must vragen die positief moeten worden beantwoord. Veelal zullen vragen moeten worden beantwoord op grond van procedurele onderbouwing. Een vraag wordt enkel positief beoordeeld indien aan alle minimumeisen en de doelstelling, behorende bij die vraag, is voldaan. U heeft voor dit certificatieniveau een systeem nodig op grond van het normschema, neem hiervoor contact op met Bureau IN FOCUS.