Artikel 19 van de Arbowet handelt over verschillende werkgevers. Het komt erop neer dat formele werkgevers en materiële werkgevers onderling moeten samenwerken teneinde risico’s te beheersen. Voor naleving van dit wetsartikel staan wij u terzijde op het gebied van beleidsvorming inzake gedeeld werkgeverschap.

Bel ons voor nader advies, condities en de voorwaarden. 085 1304 225