Een certificaat is een schriftelijke verklaring waarmee wordt aangetoond dat is voldaan aan eisen gesteld in een norm. Het doel van normalisatie is om diensten en producten te laten voldoen aan een standaard. Op sommige activiteiten rust zelfs een wettelijke certificatieplicht. In veel gevallen zijn normen geaccrediteerd wat iets zegt over zowel de kredietwaardigheid van de norm als de toekenning van het certificaat. Op het gebied van certificering bied Bureau IN FOCUS advies, hulp of interim management met betrekking tot onderstaande normen:

VCA

VCU

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

BRL 6000

Veiligheidsladder

Focus op Veiligheid

Focus op Kwaliteit