aq_block_3

Een certificaat is een schriftelijke verklaring waarmee wordt aangetoond dat is voldaan aan eisen gesteld in een norm. Het doel van normalisatie is om diensten en producten te laten voldoen aan een standaard. Normen van Stichting Samenwerken voor Veiligheid zijn geaccrediteerd waar dit niet van toepassing is op normen van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Derhalve verleent Bureau IN FOCUS diensten als adviesbureau, normhouder en certificaatverstrekker op het gebied van:

VCA

VCU

ISO 9001

ISO 45001

BRL 6000

Veiligheidsladder

Focus op Veiligheid

Focus op Kwaliteit