Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) nemen vanaf 1 januari 2022 veiligheidsbewustzijn op als een verplichting in aanbestedingen en contracten. Deze afspraak zal Veiligheid in Aanbesteding (ViA) worden genoemd. In de praktijk zal het veiligheidsbewustzijn worden aangetoond op basis van de zogeheten VEILIGHEIDSLADDER. Om het veiligheidsbewustzijn in de keten te verhogen wordt niet alleen certificering vereist van opdrachtnemers, maar ook van opdrachtgevers.

De Veiligheidsladder is een ladder bestaande uit vijf niveaus, zogeheten treden opklimmend van 1 naar 5. Elk cultuurniveau geeft de ontwikkelingsfase aan waarin een onderneming zich bevindt op het gebied van veiligheid. Per trede is gedefinieerd waar een bedrijf aan moet voldoen (de eis), welke criteria hierbij horen (de norm), hoe die criteria gewaardeerd worden (de scores) en waar onafhankelijke auditoren op letten (de auditorrichtlijn). De plaats van een bedrijf op de VEILIGHEIDSLADDER wordt bepaald door de hoogste trede waarop het bedrijf nog aan de eisen voldoet. In dit proces staan wij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer terzijde in het beheersen van de norm alsmede het wettelijk kader en zien toe dat certificatieonderzoeken worden uitgevoerd overeenkomstig de geldende norm voor systeemcertificering.   

Bel ons voor nader advies, condities en de voorwaarden. 085 1304 225