Focus op Kwaliteit is een norm ontwikkeld door Bureau IN FOCUS. De norm is bedoeld voor het midden en klein bedrijf waarop geen geaccrediteerde kwaliteitseisen rusten, maar die intern kwaliteit borgen teneinde klachten en faalkosten te voorkomen. Omdat accreditatie ontbreekt is de normhouder als enige betrokken bij conformiteitsbeoordelingen en is derhalve het certificatieproces relatief eenvoudig en financieel aantrekkelijk bovendien. De norm Focus op Kwaliteit, versie 2020/1.0 bevat vier eisen. Het bijbehorend certificaat is geldig voor de duur van één jaar. Beoordeling van conformering aan de norm vind jaarlijks plaats aan de hand van een audit.  

De vier eisen zijn gefocust op:

  1. Besturende processen
  2. Verbeter processen
  3. Primaire processen
  4. Ondersteunende processen

Bel ons voor nader advies, condities en de voorwaarden. 085 1304 225