ISO 14001 is een milieumanagementsysteem waarmee milieueffecten alsmede milieurisico’s op managementniveau systematisch kan worden beheerst. Met een milieumanagementsysteem kan een organisatie het verschil maken tegenover de concurrentie. Steeds meer gemeenten en provincies beginnen van het bedrijfsleven een bijdrage te vragen aan het milieu. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld het gebruik van energie, grondstoffen en water, maar ook aan de reductie van afvalstromen. In de meeste gevallen verdient een goed werkend milieumanagementsysteem zichzelf terug. De kans op claims en sancties nemen aanzienlijk af en het verkrijgen van benodigde vergunningen wordt veelal gemakkelijker op grond van aantoonbare beleidsvoering. Hiervoor dient een organisatie een systeem te overleggen waarmee informatiestromen worden gedocumenteerd, neem hiervoor contact op met Bureau IN FOCUS.

Of bel ons: 085 1304 225