ISO 14001 is een norm uit de reeks van de internationale organisatie voor standaardisatie. De 14001 versie bevat eisen waarmee een internationale standaard is vastgelegd ter bescherming van het milieu. Primair doel van deze geaccrediteerde norm is dat er balans wordt gecreëerd tussen milieuomstandigheden en sociaal economische behoeften. Om dit certificaat wordt veelal gevraagd in aanbestedingen. Bureau IN FOCUS heeft ervaring met zowel ISO 14001 normbeheer als het verkrijgen van het bijbehorend certificaat. Met een ISO 14001 certificaat wordt een inspanning aangetoond waaruit blijkt dat uw onderneming staat voor duurzaamheid. In dit proces staan wij u terzijde in het beheersen van de norm alsmede het wettelijk kader en zien toe dat uw certificatieonderzoeken worden uitgevoerd overeenkomstig de geldende norm voor systeemcertificering.   

Bel ons voor nader advies, condities en de voorwaarden. 085 1304 225