ISO 14001 is een norm uit de reeks van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. De 14001 versie bevat eisen waarmee een internationale standaard is vastgelegd voor milieu. Primair doel van deze norm is het systematisch sturen op balans tussen milieuomstandigheden en sociaal economische behoeften. Met een ISO 14001 certificaat toont uw onderneming een inspanning waaruit blijkt dat u staat voor duurzaamheid. Zulks afhankelijk van markteisen verleent Bureau IN FOCUS diensten als adviesbureau en certificaatverstrekker. Certificaten van Bureau IN FOCUS zijn niet geaccrediteerd. Indien dit wel wordt vereistĀ  staan wij u terzijde in het beheersen van de norm alsmede het wettelijk kader en zien toe dat uw certificatieonderzoeken worden uitgevoerd overeenkomstig de geldende norm voor systeemcertificering.

Bel ons voor nader advies, condities en de voorwaarden. 085 1304 225